Dersler

VERDİĞİ LİSANS ve LİSANSÜSTÜ DÜZEYDEKİ DERSLER

Yıl Dönem 4 Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2010-2016

 

Güz

ve

İlkbahar

Romatoid Artrit 2 80
Ailesel Akdeniz Ateşi 1 80
Behçet Hastalığı 1 80
Kristal artritler 2 80
İnflamatuar Miyopatiler 1 80
Seronegatif Spondiloartropatiler 2 80
Hiperkoagülopati 1 80
Hemostaz ve kanama diyatezi 2 80
Myelooproliferatif Hastalıklar 1 80
Periferik yayma değerlendirilmesi 1 1 80
Hemolitik anemiler 1 80
Akut ve Kronik Lösemiler 4 80
Plazma hücre hastalıkları 1 80
Yaygın damar içi pıhtılaşması 1 80
Kemoterapik ilaçlar 1 80
 
Yıl Dönem 3 Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2011-2016 Güz

ve

İlkbahar

Anamnez Alma 1 2 90
Fizik Muayene 2 2 90
Trombositopeni-ITP 1 90
Polisitemiler 1 90
Lenfoproliferatif hastalıklar 1 90
Hemoliz ve Hemolitik Anemiler 1 90
Sistemik İnflamatuvar Vaskülitler 1 90
Sistemik Lupus Eritamatozus 1 90
Poliartritler 1 90
Monoartritler 1 90
Kanamalı Hastaya Yaklaşım 1 90