Örnek Sorular

1- Kalp seslerini dinlerken aort kapak sesi en iyi hangi aralıktan dinlenir?

a. alt ucu etrafı

b. Apeks

c. Sol 2. interkostal aralığın sternumla birleştiği yer

d. Sağ 2. interkostal aralığın sternumla birleştiği yer

e. Sol 3-4. interkostal aralığın sternumla birleştiği yer

 

2- Fizik muayene esnasında (gastrointestinal sistem hariç) aşağıdaki sıralamalardan hangisi?

a. İnspeksiyon, Perküsyon, Palpasyon, Oskültasyon

b. Oskültasyon, İnspeksiyon, Palpasyon, Perküsyon

c. İnspeksiyon, Palpasyon, Perküsyon, Oskültasyon

d. Palpasyon, Perküsyon, Oskültasyon, İnspeksiyon

e. İnspeksiyon, Palpasyon, Oskültasyon, Perküsyon

 

Cevap: 1 d, 2 c